Hässjörelaterat    Till startsidan

Uppdaterad 2011-03-28 13:33 FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION RELATION
  
Byaordningsstadga
Eländets boning 1888
Fjähls skola brinner 1929
Sexmannsystemet
Sockenlappar
Besöksräknare
Vad hände när din släkting levde?
Nödåren

Hässjö just nu
Hässjö just nu är fin sajt

Pigor och drängar som arbetat på en gård fick ofta stanna kvar även när de ej längre kunde arbeta där. Dessa kallas då ofta inhyses, eller inhyse-hjon. Generellt kan väl sägas att alla som bodde på gården utan att bidra till det dagliga arbetet, kallas inhyses. Jfr dagens inkvartera.

Mästersven var mästarens närmaste man i hyttan

Ryssar
Den 26 maj 1721 fortsatte ryssarna sin härjningar i Skön, Alnö och Timrå. Den 27 maj sökte ryssarna komma till Lögde bruk med lyckades inte då farleden var för grund. Däremot så härjades Hässjö. Nästa dag avbrändes Tynderö och Åvike bruk samt 10 angränsande byar.

Söråkers industrialisering började med att grosshandlare C J Kempe år 1858 lät bygga Söråkers Ångsåg (Gamla Söråker). Han hade slagit sig ner i Söråker i början av 1850-talet där han lät bygga herrgården som så småningom blev Norrlands Trädgårdsskola och senare Härnösands Stiftsgård. Sågen revs 1907 för at ge plats åt Söråkers sulfitfabrik.

Det fanns en gång 5 ångsågar på en 5 km lång strandsträcka.
Gamla Söråker 1858-1907
Alafors sågverk 1866-1924
Sörviks sågverk 1882-1938
Norrviks såg (Strandvik) 1884-1923 Brann 1923
Nya Söråkers såg 1886-1931 Brann 1931
Sörviks sågverk var det sågverk som sist lades ner, 1938.

BÅTSMANSKOMPANI
Strand och Söråker 173, Stafre och Torsboda 174, Krigsbyn 175, Västansjö och Backås 176, Västerå 177, Krånge och Strind 178. Totalt 6 rotar.

sorvik02.jpg (91127 bytes)
Sörvik Klicka bilden

Sockenkarta
Krigsbyns hemsida
Hässjö Byalag
Badplatser
Friluftsfrämjandet
Baptisterna
Hässjö aktivitet
Skidspår
Historiska Museet
Hässjö kyrkokör
Ortsnamnsregister
Hässjö socken

Hans Högman

stafre.jpg (78447 bytes)
Stafre Klicka bilden
sunne03.JPG (174944 bytes)
Sunne Klicka bilden

 

Båtsmanstorpet / Sundenska torpet      
Sundeenska_st.jpg (50026 bytes)P1010034.JPG (4605000 bytes)

Lägger in fastighetsfoton från 1940-talet kopplat till de som bott där, klicka på bilderna för att få de större SE EXEMPEL HÄR 1876_Anders_Petter_Bohlin_small.jpg (1124 bytes)  
413 inlagda fastigheter från 1940-talet kopplade till 1386 personer KLART

Inlagt blinda och sinnessjuka enligt kyrkböckerna
Sökord: Blind - Sinnessjuk

Några dödsbegrepp att söka på:
Kräfta - sjukdom - feber - lunginflammation - inflammation - ålderdom - lungsot - difteri - spädbarnsdöd (barn som dör inom ett år utan angiven orsak) - slag-drunkning - olyckshändelse - influensa - mässling - kikhosta - vattusot - mördad - mordförsök - självmord

Clipart-Cartoon-Design-05.gif (20320 bytes)
Skicka ett foto av
dina gamla släktingar
info@hassjo.se

Tack Karina Svedin

Äldsta fadern Johan Johansson 1698-1780 (75 år?) far till sonen Johan 1773 modern Anna Larsdotter 45 år


Avrättad Brita Larsdotter 1750-1777 hittar ingen uppgift om varför

Om Du har någon släkting i registret och egen hemsida för din släkt så kan jag göra hyperlänk till din hemsida. Det kan vara ett sätt att se var personen kom ifrån eller tog vägen. Sidorna förnyas så fort nya uppgifter har tagits fram eller ändrats.

Hässjö kyrka.
Av fornnordiska Har = Hög
Namnet (1314 De Hæsio) har tolkats som motsvarighet till hæd "höjdformation" åsyftande berget nära kyrkan eller häs "hässja" "torkställning för hö" "höstack" med oviss syftning.

1316 betalade Hässjö kyrkoskatt, vilket då var 12 öre, enligt kyrkomötet i Vienne beslutad gärd, och 1319 antar man att den (första) gamla stenkyrkan Jungfru Marias Kapell stod, i närheten av den nuvarande kyrkan. Den låg då i aspelunden, vilken kan vara den kulle som Rolandsbacke bondgård idag står på.

1540 byggdes en andra kyrka i sten, ca 140 meter sydost om den nuvarande kyrkan. 1734 gjordes snickeriarbeten som läktare och predikstol, vilken nu används i den nya. Byborna bidrog med material och dagsverken till byggnationen av kyrkan.

1795 revs den gamla kyrkan från 1540 och man använde stenar från den till torn och borggård i den nya (och tredje) kyrkan.

Den nutida kyrkan är byggd av sten med torn och har ett långhus med sakristia åt öst. Fönster och dörrar är omfattade av tegel.
Den 6 November 1795 stod den nya kyrkan klar och invigd och kostnaden för bygget blev 8061 riksdaler.

Enligt hörsägen ska ritningar ha förväxlats, så att den mindre kyrkan som ligger i Timrå skulle ha stått i Hässjö, och den stora kyrkan i Hässjö skulle ha stått i Timrå.

Emigrationen
Emigrationsfrekvensen var mycket skiftande i Medelpads och Ångermanlands socknar. De högsta emigrationsfrekvenserna 1875-1913 uppvisar Sköns och Alnö socknar i Sundsvallsdistriktet
med 9,6 respektive 9,2 promille av medelfolkmängden, de lägsta Dals socken i Boteå tingslag och Häggdångers socken i Säbrå tingslag med endast 0,3 promille, vilket i absoluta tal betyder att
endast 14 personer emigrerade från vardera socken.
Sundsvallsdistriktet är under hela perioden inte bara Medelpads utan även hela länets främsta utvandrarcentrum. Av Sundsvallsdistriktets socknar uppvisar Timrå den lägsta frekvensen med
7,1 promille, en frekvens som dock ej överträffas av någon socken utanför distriktet. Av Medelpads övriga socknar redovisas höga utvandringsfrekvenser av Hässjö socken med 5,8 promille och Haverö och Stöde socknar i västra Medelpad med 5,9 respektive 5,8 promille. Påfallande låga utvandringsfrekvenser uppvisar Sättna och Indals socknar med 1,3 respektive
1,1 promille av medelfolkmängden.