Vad hände när din släkting levde    Till startsidan

Uppdaterad 2011-03-28 13:33

Erik XIV

1560 - 1568

1563 Nordiska sjuårskriget börjar.

 

 

1567 Sturemorden

 

 

 

Johan III

1568 - 1592

Upprepade krig med Ryssland.

 

 

1584 Karlstad får stadsrättigheter av hertig Karl.

 

 

1579 pest i landet ca 12000 döda i Stockholm med omnejd.

 

 

1588 Den oövervinnerliga spanska armadan förintas.

 

 

 

Sigesmund

1592 - 1599

1593 Uppsala möte.

 

 

1595 Söderköpings riksdag

 

 

Hertig Karl Riksföreståndare.

 

 

1596 inbördeskrig "Klubbekriget"

 

 

1598 slaget vid Stångebro.

 

 

1583-84 de första Engelska kolonierna i Nordamerika.

 

 

 

Karl IX

1599 - 1611

1600 Linköpings blodbad.

 

 

Karl införskriver från utlandet olika fruktträd som sprids i landet, han förbättrar också boskapen genom införsel av bättre avelsdjur.

 

 

1605 slaget vid Kirkholm.

 

 

Karl ger av Klubbekriget drabbade finländare tillåtelse att bosätta sig i Sverige bl a i Värmland.

 

 

1611 Kalmarkriget börjar med Danmarks anfall.

 

 

1601 Shakespeare skriver Hamlet.

 

 

 

Gustav II Adolf

1611 - 1632

1618 30-åriga kriget börjar

 

 

1621 Hertig Karl Filip avlider i fältsjuka under kriget i Livland.

 

 

1632 Slaget vid Lützen.

 

 

 

Kristina

1632 - 1645

1637 Svenskarna seglar till Nordamerika och grundar en koloni vid Delawares västra strand.

 

 

1645 Freden i Brömsebro

 

 

1648 Westfaliska freden.

 

 

 

Karl X Gustav

1654 - 1660

Krig med Ryssland och Polen. 

 

 

Danmark anfaller Sverige.

 

 

Norrmännen tar Eda skans, men retirerar när svenskarna kommer.

 

 

1658 Tåget över Bält.

 

 

1658 Freden i Roskilde, som ger Sverige Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohuslän och Trondhjems län.

 

 

 

Karl XI

1660 - 1697

1663 Medicinalstyrelsens föregångare uppstår.

 

 

1675 Danmark förklarar krig.

 

 

1676 Slaget vid Ölands södra udde.

 

 

Snapphanarna härjar i Skåne.

 

 

Slaget vid Lund.

 

 

1679 Freden i Lund.

 

 

1680 Reduktionen beslutas.

 

 

 

Karl XII

1697 - 1718

1700 Stora Nordiska kriget bryter ut, anfallsförbund mot Sverige.

 

 

1717 Norske "kaparen" Tordenskiold härjar på västkusten.

 

 

Görtz ger ut nödmynt.

 

 

1718 Karl XII stupar i Norge

 

 

Armfeltska karolinernas dödsmarsch.

 

 

 

Ulrika Eleonora

1719 - 1720

Görtz avrättas.

 

 

Ryska galärer härjar och bränner utefter hela östersjökusten.

 

 

 

Fredrik I

1720 - 1751

Frihetstiden.

 

 

1720 Överflödsförordningen mot prålig klädsel.

 

 

1731 Svenska Ostindiska kompaniet grundas.

 

 

1739 Linné bildar tillsammans med några likasinnade Svenska vetenskapsakademien.

 

 

1741 Krig med Ryssland.

 

 

 

Adolf Fredrik

1751 - 1771

1757-62 Pommerska kriget.

 

 

 

Gustav III

1771 - 1792

1772 Statsvälvningen

 

 

1786 Svenska akademien för språk och vitterhet instiftas.

 

 

1778 var C M Bellman notarie för bondeståndet i riksdagen.

 

 

1790 påbjöds att all bränneriredskap skulle sönderslås och endast kronbränneriernas varor förtäras.

 

 

1773 Nummerlotteriet inrättas.

 

 

1788 Krig med Ryssland och Danmark.

 

 

1790 Slaget vid Svensksund.

 

 

1792 Operamaskeraden. Ankarström skjuter Gustav III.

 

 

1782 Storbritannien erkänner Förenta staterna som en självständig stat.

 

 

1788 Livegenskapen upphör i Danmark.

 

 

 

Gustav IV Adolf

1792 - 1809

1793 Ludvig XVI avrättas under Franska revolutionen.

 

 

1794 förbud i Sverige att bruka kaffe.

 

 

1808 - 1809 Finska kriget, Sveaborg uppges. Freden innebär Finlands och Ålands överlämnande till Ryssland.

 

 

 

Karl XIII     

1809 - 1818    

1810 Fersenska mordet.

 

 

Riksdagen godkänner Fursten av Ponte Corvo, marskalken av Kejsardömet Frankrike Jean Baptiste Bernadotte, som Sveriges kronprins.

 

 

1813 slaget vid Leipzig.

 

 

Napoleon störtas.

 

 

Wien-kongressen godkänner unionen Sverige-Norge.

 

 

 

Karl XIV Johan

1818 - 1844

1829 Engelsmannen Stephensons lokomotiv segrar i en tävling över John Ericssons.

 

 

1810-1832 byggs Göta kanal, kostnad ca 14 milj kr mot beräkn 2,4 milj kr! Det räknades fel redan då.

 

 

1842 Folkskolan inrättas.

 

 

 

Oskar I

1844 - 1859

1855-1856 Krimkriget utkämpas, vissa flottrörelser i Östersjön.

 

 

1858 Den första Atlantkabeln läggs ut.

 

 

 

Karl XV

1859 - 1872

1859 Kvinnan bereds tillträde till folkskollärarbanan.

 

 

1870 Sveriges järnvägsnät är ca 2000 km långt.

 

 

1861-1865 Amerikanska inbördeskriget.

 

 

1865 Karlstad ödelägges av brand.

 

 

 

Oskar II

1872 - 1907

1905 Unionen Norge-Sverige upplöses efter förhandlingar som gav en fredlig lösning. Förhandlingarna fördes i Karlstad.

 

 

 

Gustav V  

1907 - 1950

1914-1918 Första världskriget.

 

 

1914 den 6 februari, Bondetåget och Borggårdstalet.

 

 

1919 tillkommer Nationernas förbund.

 

 

1921 Kvinnlig politisk rösträtt.

 

 

1939-1945 Andra världskriget.

 

 

 

Gustav VI Adolf

1950 - 1973

1969 Den första människan på Månen.