Sexmän    Till startsidan

Uppdaterad 2011-03-28 13:33

Sexmannainstitutionen uppkom vid medeltidens slut. Sexmännens antal var, som namnet anger, ursprungligen sex. De handhade under olika tider särskilda uppgifter inom för­samlingen. Enligt hertig Karls instruktion 1603 skulle de närvara, då tionden räknades och upptecknades. Småningom hänfördes även till sexmännens åligganden skyldigheten att övervaka ordning och skick i församlingen. De skulle un­derrätta prästerskapet om osedlighet och ogudaktighet och anmäla dem, som försummade gudstjänsterna. Därjämte skulle de verkställa vissa av prostetingens och sockenstäm­mornas beslut, t.ex. uppbära böter av dem, som brutit mot kyrkodisciplinen.