Byaordnings stadga    Till startsidan

 

 

Byaordning av år 1781 möter man denna förordning:
"Till skogens bevarande och konserverande må ingen understå sig att utan grannarnas samtycke lovgiva någon soldat eller annan att bruka nävertäckt eller skogshygge,
vare sig så- eller torrskog, eller att samla tjärvirke. Var som däremot tryter, plikte första gången 1 riksd. och sedan dubbelt, var gång han därmed beträdes."