Släktforskningsinformation    Till startsidan

Uppdaterad 2011-03-28 13:33 FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION RELATION
  

Jag måste nog förklara lite till det där med efternamnen. Jag ser att det fortfarande finns många fel på grund av det som jag påpekade tidigare. Barnen fick sina fäders förnamn +  son eller dotter enligt den namnsed som fanns ända fram till slutet av 1800 talet.

Per Larssons barn hette alla Persson eller Persdotter. Och Isak Perssons barn hette alla  Isaksson eller Isaksdotter. Detta kallades patronymikon och var det gängse sättet att namnge personer på. Det var inte så att barnen valde själva att ta de namnen. Det skedde med automatik. Om man däremot valde att kalla sig något helt annat som vuxen t ex Viklund eller Höglund hade det ofta att göra med med stället de kom ifrån. Det kunde man bestämma själv. Det var till och med vanligt att syskon tog sig olika släktnamn. Den första namnlagen som stipulerade vilka namn man fick ta kom inte förrän 1901. Då påbjöds det att alla i en familj skulle ha samma efternamn och om då fadern var son till en Per och hette Persson fick barnen heta det också oavsett vilket förnamn familjefadern hade. Och ända fram till dess behöll kvinnorna sina efternamn även efter att de gift sig vilket också syns i de födelseregister som ni publicerar på hemsidan.

Långt tidigare fanns det reglerat kring adliga namn som man inte kunde ta hur som helst.

Det fanns också båtsmansnamn som Rask, Lustig, Modig mfl som man fick när man antogs som båtsman eller soldat på rotarna. Soldater som övertog sysslan när någon soldat avskedats eller avlidit fick samma efternamn men behövde för den skull inte vara släkt med varandra.

“ Förordningen den 5 december 1901 angående antagande av släktnamn, vanligen kallad namnlagen, kom att ändras 1919, 1920, 1921, 1922, 1931, 1946 och 1962, men ersattes helt och hållet först den 1 januari 1964 av en ny lag 1963:521. Denna i sin tur var i kraft fram till införandet av den nu gällande namnlagen 1982:670.”

Det senare ett urklipp från Statens arkivs hemsida.

Det vanligaste och enklaste är att man bara anger barnets förnamn i ett födelseregister. Som vuxen kan ju personen sedan ta sig ett helt annat efternamn

Jättekul med foton på gamla byar som annars försvinner i glömska!

Hälsningar

Kerstin Farm

Det kan förekomma avvikelser eftersom en del personer tog sitt efternamn efter faderns förnamn t.ex. Pehr Abramsson i födelseboken blir Svensson i folkräkningen efter fadern Sven Abramsson, det kan leda till att samma person kan finnas upptagen två gånger under samma födelseår. Jag försöker dock rätta till när jag upptäcker fel eller att någon påpekar felet. Tack Kerstin. Läs mer längre ner