Sjukdomsinformation    Till startsidan

Uppdaterad 2011-03-28 13:33 FÖDD - DÖD ORSAK HEMORT TITEL RELATION RELATION
  

 

Sjukdomsinformation

Rödsot/dysenteri :
En annan fruktad sjukdom var rödsot eller dysenteri som den kallas idag. Rödsot är den dåliga hygienens oskiljaktiga följeslagare. Våldsamma rödsotsepidemier rasade i Sverige under Gustav IIIs tid. Åren 1773 - 1784 avled ca: 15.000 personer per år i rödsot. Ett annan stor epidemi härjande under åren 1808 - 1813 med 50.000 döda och under tioårsperioden 1851 - 1860 avled 26.000. Först 1898 upptäcktes dysenteribacillen. Dysenteri är en tarminflammation som orsakar blödningar i tarmen. Dysenteri kan orsakas av bakterier tillhörande släktet Shigella (shigellos) eller av en encellig parasit, Entamoeba histolytica (amöbadysenteri). Organismerna sprids via livsmedel eller vatten som förorenats av avföring. Infektion med shigellabakterier angriper tarmväggen och kännetecknas av feber, kraftiga knipsmärtor i buken samt ofta blodiga eller slemmiga avföringar.

Kolera: Koleran var 1800-talets "pest". Kolera är en magsjukdom med diarré och kräkningar, orsakad av en liten böjd bakterie, Vibrio cholerae. Den sprids med vatten och livsmedel. Under perioden 1834–73 drabbades Sverige av nio epidemier. Första gången Sverige drabbades av en kolera epidemi var 1834, den anses också vara den största epidemin i Sverige - då insjuknade mer än 25.000 personer, av vilka drygt hälften dog. När koleran kom 1834 var det i Göteborg.Sedan spreds koleran norrut.  På 1860-talet härjade koleran även i Norrland. Värts grasserade koleran under 1850-talet. Före 1817 var den helt okänd i vår världsdel.Siste stora utbrottet var 1873, men då var det bara Skåne som drabbades. Kolerasymtomen är mycket frekventa tarmtömningar med diarré men ingen eller obetydlig feber och oftast inga kräkningar. Om sjukdomen inte behandlas kan den uttorkning av kroppen som är en följd av diarrén leda till döden. Människor drabbades praktiskt taget utan förvarning. Efter några timmar kunde de vara döda. Speciella kolera kyrkogårdar inrättades för att ta hand om alla döda.
 Ingen visste hur sjukdomen spreds. Först 1884 upptäcktes kolerabacillen av Robert Koch. Om bacillen kommer i en vattentäkt kan kolera spridas explosionsartat.

Tuberkulos, TBC (lungsot):Tuberkulos eller TBC var en annan besvärlig sjukdom. Den drabbade andningsvägarna. TBC är en infektionssjukdom och orsakas av mykobakterier. Den kallades också lungsot, tvinsot eller vita pesten. Under mitten av 1800-talet dog 4 miljoner människor per år i Europa av tuberkulos. Tuberkulos är den farsot som krävt flest dödsoffer genom historien, pesten inräknad.
 Smittan sprids vanligen med upphostningar och drabbar främst äldre personer och personer med dåligt näringstillstånd. Infektionen angriper främst lungor och lungsäckar.
 Lungtuberkulosen kulminerade som dödsorsak i Sverige kring 1875 och var då, liksom långt tidigare, vanligast i mälarlandskapen. Tuberkulos var då, med mer än vart tionde dödsfall, alltjämt den vanligaste dödsorsaken i Sverige näst efter ålderssjukdomarna. Så sent som på 1930-talet dog årligen nära 10.000 personer i lungtuberkulos.
 Från slutet av 1800-talet byggde man flera sanatorier i Sverige. Sanatorierna förlades alltid i naturskön miljö med hälsosamt klimat, gärna i bergstrakter nära skog och sjö.
 Den upptäcktes 1882 av Robert Koch. Bakterien kan överföras från nötkreatur till människor bl.a. genom smittad mjölk.
 På 1920-talet lyckades man framställa ett vaccin mot tuberkulosbakterien, BCG-vaccinet. Man injicerar levande men försvagade bakterier, BCG, Bacille Calmette-Guérin. Det kallades även calmettevaccin.

Difteri

Annan benämning: äkta krupp

Difteri är en mycket allvarlig sjukdom som obehandlad kan leda till döden (5–10%). Sjukdomen var för 100 år sedan vanlig i Sverige och dödade årligen tusentals barn. Genom förbättrad hygien samt vår allmänna vaccination är difterifall hos oss numera mycket ovanliga. Många fall rapporteras dock fortfarande från många utvecklingsländer.

Strypsjuka.
Strypsjuka är ett annat ord för krupp eller difteri.