Gifta 1782-1860

Uppdaterad måndag, 28 mars 2011 13:33

Välkommen till Hässjöregistret

Din hjälp för att hitta dina anfäder som funnits i Hässjö socken Timrå kommun i Medelpad

NAMN
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1782-??-26 Bonden Pehr Jonsson Strand Catharina Pehrsdotter Skiägsta och Tynderö Sochn
1783-10-09 Johan Isaksson Å Pigan Cara Jöransdotter Krånge
1783-10-19 Kronobåtsman Jonas Krigsman Pig. Greta Nilsdotter Torsboda
1783-11-09 Bonden Ol. Ersson Gökböle Maria Christina Ingemarsdotter Strand
1783-11-23 Knipsmeden Isac Granquist Pig. Brita Larsdotter Tuna i Liustorp
1784-??-?? Kronobåtsm. Olof Hielte ? ? ? ?
1784-??-?? Per Isaksson Riksta Catharina Jacobsdotter Sunnansiö
1784-??-04 Bonden Hans Nilsson Näset och Ahlnö Sochn Anna Christophersdotter Näset denna sochn
1784-??-28 Swen Ersson Norkrånge Catharina Jonsdotter Norkrånge
1784-10-17 Bonden Per Jonsson Rj Catharina Jonsdotter Söråker
1787-03-11 Mölaren Stefan Borg Sättna Sochn Pigan Märtha Jonsdotter Tjärne
1787-10-04 Hemmans tilträdaren Olof Bengtsson Storroten Bonde dottren Johanna Andersdotter Dufwid
1787-10-12 Compagnie Commissarien Olof Er: Ovenius Mademoiselle Elisabeth Christina Pelt Åwike Bruk
1787-10-21 Sochne Skräddaren Eric Ol: Krus Dannemans dottren Segri Olofsdotter Söråker
1787-11-11 Dräng: Pehr Olofsson Gudmundrå och Björsta Pigan Brita Ersdotter Gjökböle
1788-06-17 Unga Bonden Olof Christophersson Bye Dannemans dottren Sara Pålsdotter Böle
1788-06-29 Hemmans tilträdaren Isac Ingemarsson Strand Bonde dottren Catharina Larsdotter Skäggsta i Tynderö
1788-06-29 Post Inspectoren Pehr Altberg Umeå Stad Madame Brita Bång Fjäl
1788-07-13 Sadelmakaren Anders Skog Sundsvall Dannemans dottren Greta Simonsdotter Dufwid
1788-08-31 Reserve Båtsmannen Pehr Åström Söråker Pig: Margreta Ersdotter ?
1788-10-05 Bonden Olof Johansson Thorsboda Pigan Lena Larsdotter Söråker
1788-10-19 Bonden Eric Nilsson Stäbbgård Pig: Segri Nilsdotter Strin
1788-11-02 Bonden Mats Jonsson Backe Pig: Barbro Pehrsdotter Rii
1789-01-01 Hammar Smeds Drängen Jonas Johansson Bonde dottren Märtha Pehrsdotter Sellanger och Huli
1789-03-29 Fördublings Båtsmannen Jöns Larsson Wii? Bonde dottren Sara Johansdotter Gasabäck
1789-04-13 Förra Bonden Nils Larsson Swaleri Piga Brita Pehrsdotter Nätra Sochn i Ångermanland
1789-10-06 Anders Johansson Norrkrånged Dannemans dottren Anna Ersdotter Bängling
1789-12-29 Unga Bonden Lars Mårtensson Näfsta i Sellånger Bonde dottren Brita Jonsdotter Strand
1789-12-31 Sjömannen Jacob Höglin Sundsvall Pig: Gunnilla Olofsdotter Född i Sätna, nu boende i Strand
1790-01-06 Gästgifwaren Augustin Bång Fjäl Häradsdomare dotter Anna Greta Jacobsdotter Sunnansjö
1790-03-12 Unga Bonden Isac Jonsson Wästansjö Enkan Brita Jonsdotter Backe
1790-05-30 Enklingen och Dannemannen Lars Matsson Krigsbyn Pig: Ingri Nilsdotter Född i Ljustorp och Skäljom
1790-10-10 Manufactur Smeden Lars ???berg Åwike Bruk Pigan Brita Ersdotter Åwike Bruk
1790-10-17 Bondesonen Lars Andersson Öngård Bonde dottren Lena Isacsdotter Öfwerå
1790-11-28 Bonden Eric Pålsson Byn Bondedottren Mærtha Abramsdotter Backås
1791-03-20 Unga Bonden Eric Abramsson Gjökböle Pigan Cajsa Larsdotter Stafre
1791-06-26 Reserve Båtsman Jonas Hæggström Hägdånger Pigan Sara Ersdotter Norr Krånged
1791-10-09 Eric Jonsson Wästansjö Helena Nilsdotter Backås
1791-10-16 Nils Jansson Spilböle uti Stigsjö Dannemans dottren Greta Ersdotter Norr Krånged
1791-11-01 Augustin Jacobsson Sunnansjö Jungfru Maria Christina Norberg Gasabäck
1792-01-01 Hemmans tilträdaren Jöns Augustinsson Hägdånger och Antiär Hemmans Pigan Barbro Ersdotter Hussjö
1792-01-15 Byggmäst: Anders Larsson Åstrand Pig: Anna Thomædotter Åwike Bruk
1792-03-18 Spiksmeden Pehr Axberg Pigan Johanna Holmberg Åwike Bruk
1792-04-22 Paul Vidricsson Bonde dottren Cathrina Johansdotter Thorsboda
1792-05-31 Pehr Ersson Bergman Berje i Timrå Sochn Greta Ulrica Norberg Gasabäck
1792-07-01 Jonas Wikström Åwike Bruk Christina Östman Åwike Bruk
1792-09-09 Sjömannen Lars Wallström Hernosand Pig: Anna Sjöman Född i Stran, nu tjenande i Hernosand
1792-10-28 Bonde Sonen Jon Pehrsson Indal och Tomming Enkan Märtha Larsdotter Söråker
1792-10-30 Dräng: Anders Isralsson Pigan Brita Andersdotter Åwike Bruk
1792-11-04 Smeds Dräng: Anders And: Åst??? Pig: Stina Olofsdotter Åwike Bruk
1792-11-11 Land Bond: Nils Olofsson Edsåker uti Ljustorp Pig: Maglena Ersdotter ????böle
1792-12-26 Mästar Paul Östman Pig: Lena Byström Åwike Bruk
1792-12-30 Sjöman Anders Urell Näset Märtha Jonsdotter Strand
1793-06-02 Bondesonen Lars Wincensson Sunnansjö Tjenstepigan Anna Sibilla Nilsdotter Frisk Norr Krånged
1793-10-06 Drängen Johan Olofsson Krånge Bondedott:n Lisa Ersdotter Torrom i Hägdånger
1793-10-06 ???????? Sonen Nils Ersson By? Bondedott:n Greta Pehrsdotter Krånged
1793-10-13 Unga Bonden Pehr Nilsson Swaleri Pigan Helena Swensdotter ?
1793-11-12 Håf Inkjöparen Anders Gabriel Dæcker Torp och Lillmörtsjön Enkan Greta Pehrsdotter Åström Söder Krånged
1794-02-23 Smeden Eric Andersson Pigan Gunnila Östman Åwike Bruk
1794-03-25 Torparen Jon Pehrsson Pigan Märtha Vincentsdotter Sunnansjö
1794-04-21 Hemmans tilträdaren Eric Pehrsson Sör Krånge Dannemans Enkan Märtha Jacobsdotter Sör Krånge
1794-05-13 Café Kokaren Eric Wikman Hernosand Helena Wikström Åwike Bruk
1794-06-09 Unga Bonden Augustin Isacsson Dannemans dottren Brita Isacsdotter Öfweråå
1794-06-22 Drängen Hans Nilsson Pig: Anna Ersdotter Fjäl
1794-06-29 Bonden Eric Nilsson Stäbbgård Enkan Lena Larsdotter Thorsboda
1794-10-05 Hemmans tilträdaren Mats Pehrsson Sör Krånge Dannemans dottren Cathrina Pehrsdotter Strin
1795-05-24 Smedsdräng: Pehr Andersson Enkan Greta Olofsdotter Åwike Bruk
1795-06-25 Kyrkwärden Augustin Nilsson Stångrid, Tynderö Sochn Enkan Brita Wiklander Wästansjö
1795-10-04 Bondesonen Pehr Nilsson Stäbbgård Dannemans dottren Cathrina Nilsdotter Backås
1795-10-11 Mästarsmeden Eric Ersson Axberg Pig: Cathrina Kjellström Åwike Bruk
1795-11-01 Bonden Jon Jonsson Strand Des hushållerska Martha Larsdotter
1795-11-10 Drängen Lars Pålsson Bolin Thorsboda Pig: Anna Mårthensdotter Gasabäck
1796-05-05 Drängen Jon Pehrsson Indal Dannemans dottren Johanna Olofsdotter Dufwid
1796-07-10 Unga Bonden Pehr Olofsson Tynderö och Märgård Dannemans dottren Cathrina Andersdotter Öngård
1796-10-02 Borgare sonen Eric Norström Gefle Pig: Lena Abramsdotter Gjökböle
1796-10-09 Bruksarbet: Pehr Isrelsson Pigan Brita Nilsdotter Stäbbgård
1796-10-20 Dannemans sonen Johan Andersson Husjö Jungfru Anna Cathrina Wiklander
1796-11-17 Hemmans tilträdaren Jon Jonsson yngre Strand Pigan Greta Ersdotter Fröst på Alnön
1796-12-26 Under Styrmannen Johan Edström Hernosand Hammar Smedsdottren Barbro Söderström Åwike Bruk
1797-02-23 Dannemannen Pehr Andersson Öngård Dannemans dottr. Greta Olofsdotter Byn
1797-09-24 Drängen Jon Ersson Fjäl Pigan Anna Ersdotter Fjäl
1797-10-01 Bonde sonen Isac Olofsson Wästansjö Dannemans dottren Stina Christjansdotter Strand
1797-10-08 Dannemans sonen Lars Nilsson Stäbbgård Dannemans dottren Brita Johansdotter Thorsboda
1797-10-19 V: Länsmannen Adolph Sim: Wiklander Sunnansjö Nämndemans dottr. Cathrina Simonsdotter Öfweråå
1797-11-28 Comminist: Eric Södermark Tynderö Enka Fru Comministerska Brita Hæggmark Hägdånger och By
1798-01-04 Adolph Ersson Ahla Pigan Cathrina Nilsdotter Swedje
1798-05-28 Bruksarbetaren Lars Norström Åwike Bruk Pig: Cathrina Johansdotter Åwike Bruk, född på Lögdön
1798-08-26 Förra Mästarsmeden Anders Johansson Åvike Bruk Pig: Mærtha Jonsdotter Öngård
1798-08-26 Mästarsmeden Pehr Joh: Söderström Enka Brita Ersdotter Åwike Bruk
1798-09-30 Unga Bonden Mats Jonsson Strand Enkian Anna Mårtensdotter Thorsboda
1798-10-07 Bonde sonen Mats Ersson Wäster Ro uti Sillånger Dannemans dottren Anna Olofsdotter Söråker
1798-10-21 Unga Bonden Eric Larsson Strand Jungfru Margreta Christina Wiklander Sunnansjö
1799-05-13 Borgaren Daniel Tynelius Sundsvall Dannemans Enkan Cathrina Johansdotter Thorsboda
1799-09-29 Dannemans sonen Ingemar Larsson Strand Dannemans dottren Anna Isacsdotter Åå
1799-10-20 Bondesonen Isac Ersson Norr Krånge Nämndemans dottr. Brita Ersdotter Ahla
1799-10-27 Danneman: Eric Vincensson Sunnansjö Färjeman: Abel Eliæs. dotter Brita Abelsdotter Färjeholmen
1799-10-27 Knipp Smeds Gesällen Pehr Dahlberg Pig: Greta Andersdotter Åwike Bruk
1799-12-29 Guld Smeds Gesällen Daniel Åkerlund Hernosand Dannemans dottr. Christina Ersdotter Törngren Thorsboda
1799-12-29 Båtsman Gustaf Strid Pig: Greta Olofsdotter Swedje
1800-06-08 Dannemans sonen Eric Andersson Husjö Kyrkowärds dottren Anna Brita Nilsdotter Wästansjö
1800-09-14 Sochneskräddaren Eric Hellgren Gumböle Pig: Märtha Christjansdotter Strand
1800-10-12 Post Bonde sonen Pehr Johansson Säbrå och Näs Dannemans dottr. Cathrina Olofsdotter Strand
1800-10-19 Unga Bonden Jon Larsson Sör Krånge Nämndemansdottren Brita Simonsdotter Öfwerå
1800-10-24 Hemmans Tilträd: Johan Ersson Gumböle Enkan Stina Christjansdotter Strand
1800-10-26 Nämndemans sonen Christopher Pehrsson Näset Danems dottr: Sara Nilsdotter Swarfwar Böle
1800-10-26 Unga Bonden Nils Hamberg Gabäck Danems dottren Ingrid Olofsdotter Stran
1800-11-09 Unga Bonden Nils Pehrsson Sunne Pig: Cathrina Svensdotter Öfwerå
1801-04-06 Torpar. Johan Pehrsson Gåsnäs i Hägdångl. Enkan Sara Ersdotter Strin
1801-07-12 Unga Bonden Johan Michelsson Stabbgård Pig: Anna Larsdotter Strand, född på Alnön
1801-07-12 Unga Bonden Johan Pehrsson Öfwer Korsta i Sköns Sochn Danemans dottr: Cathrina Olofsdotter Söråker
1801-07-19 Ordin: Rote Båtsm. Olof Lundstedt Berje i Timrå Pigan Stina Danielsdotter Strand
1801-10-04 Danemans sonen Jonas Vincensson Sunnansjö Pig: Cathrina Carlsdotter Krigsbyn
1801-10-15 Hemmans tillträd: Johan Åkerdal Bärje i Timrå Mademois: Eleonora Christina Altberg Fjäl
1801-10-18 Bond: Anders Olofsson Dufwid Pig: Cathrina Ersdotter Riksta
1801-10-18 Bond. Lars Nilsson Enk: Ana Nilsdotter Wästansjö
1801-10-25 Ordin: Båtsman Eric Friman Bonde dottr: Mærtha Larsdotter Swedje
1801-11-08 Dräng Esaias Ersson Pig: Sara Pehrsdotter Byn
1801-11-13 Afsked: Båtsm: Johan Styf Piga Cathrina Pehrsdotter Krigsbyn
1801-11-15 Bondeson [Erik] Ersson Swedje Bonde dottr. Cathrina Augustsdotter Bäring och Tynderö
1802-07-02 Carudansmakare Salom. Östergren Enk. Brita Ersdotter Swedje
1802-07-04 Unga Bonden Jonas Johansson Sköön och Målås Danems dottren Stina Ersdotter Söråker
1802-09-24 Drängen Gustaf Andersson Pig: Sara Ersdotter Bakholm
1802-10-03 Unga Bonden Jöns Larsson Norr Krånge Danemans dottren Sara Pehrsdotter Sunne
1802-10-09 Bruksarbetaren Lars Dahlberg Pig. Cathrina Byström Åwike Bruk
1803-05-30 Förra Kolaren Lars Önesson Enkan Segri Larsdotter Norr Krånge
1803-06-24 Skeppar Anders Vikberg Pigan Stina Greta Johs Engstrand Åwike Bruk
1803-10-16 Torparen Jonas Dalin Pigan Cathrina Pehrsdotter Wästansjö
1803-10-23 Unga Bonden Olof Larsson Stafre Cathrina Abelsdotter Holmberg Färjeholmen
1803-11-13 Torpar: Isac Johansson Pigan Greta Ersdotter Swedje
1804-06-01 Nämndemans sonen Pehr Ersson Ahla Enkan Cathrina Jacobsdotter Riksta
1804-07-08 Unga Bonden Eric Olofsson Dufwid Stina Danielsdotter Färjeholmen
1804-08-31 Skomakar: Anders Wikman Pig: Anna Henricsdotter Åwiken
1804-09-30 Bruksarbetare Eric Nordström Pig: Anna Kiellström Åwiken
1804-10-07 Hemmans tillträdaren Johan Johansson Husjö Danemans dottren Brita Matsdotter Krigsbyn
1804-11-04 Förra Bonden Pehr Nilsson Sunne Pig: Stina Johansdotter Thorsboda
1804-11-15 Fördubblings Båtsm: Johan Gustafsson Staf Pig: Brita Jonsdotter Wästansjö
1804-11-15 Torparen Johan Jacobsson Pig: Anna Greta N:dotter Ljustorp och Frötuna
1805-06-21 Bonden Eric Pehrsson Söder Krånge Danemans dottren Märtha Lisa Olofsdotter Hägdånger och Torrom
1805-11-27 Unga Bonden Eric Carlsson Bängling Pig: Märtha Olofsdotter Dufwid
1805-11-31 Bonden Timan Larsson Stafre Jungfru Sara Brita Wiklander Sunnansjö
1806-04-11 Hemmans Egaren Lars Wiklander Sunnansjö Greta Abelsdotter Holmberg Färjehollmen
1806-05-09 Torpar: Anders Lundberg Pig: Cajsa Lena Jonsdotter Backås
1806-05-26 Koppar slagaren Hernosand Jungfru NN Granstedt Åwike Bruk
1806-06-24 Hemmansägaren Simon Wiklander Thorsboda Dannmans dottr Anna Brita Jonsdotter Backås
1806-06-29 Drängen Pehr Pehrsson Enkan Ingri Nilsdotter Krigsbyn
1806-10-19 Bonden Johan Nilsson Söråker Pig: Greta Stina Åström Åwike Bruk
1806-10-26 Dannmans sonen Paul Nilsson Böle Nämndemans dottren Anna Pehrsdotter Näset
1806-10-31 Unga Bond: Daniel Larsson Stafre Bonde dottr. Mærtha Brita Olofsdotter Slätt i Ljustorp
1806-11-02 Skräddar: Eric Dahlsten Wästansjö Pig: Brita Lögdén Lögdö Bruk
1806-11-02 Skräddar: Eric Åberg Öfwerå Bonde dottren Stina Ersdotter Swedje
1806-11-04 ??????? ?????? Anders Jabin Tynderö och Mällby Bonde dottren Greta Mickelsdotter Stäbbgård
1806-12-28 Simon Larsson Gryttjom Bondedottr: Cathrina Jonsdotter Tjärne
1806-12-30 Paul: Bolin Thorsboda Des hushållerska Anna Simonsdotter Thorsboda
1807-01-03 Nils Nilsson Buxås Pigan Stina Ulrica Wikforss Gjökböle
1807-04-10 Bonde sonen Michael Andersson Bonde dottren Mærtha Ericsdotter Söråker
1807-04-17 Torparen Nils Nilsson Swedje och myre Bonde dottren Segri Larsdotter Swedje
1807-04-23 Förra Reserven Lars Jonsson Moman Pigan Brita Johansdotter Öfweråå
1807-06-07 Enklingen Eric Ersson Sör Krånge Pig: Brita Isacsdotter Holme uti Tynderö
1807-06-24 Bonde sonen Abram Jonsson Backås Pig: Cathrina Christjansdotter Strand
1807-07-26 Drängen Nils Jonsson Pigan Anna Brita Ericsdotter Byn
1807-10-02 Bonde sonen Lars Ersson Pigan Brita Godin Söder Krånge
1807-10-18 Sjömannen Gustaf Fridahl Pig: Maria Brita Wikberg Åwike Bruk
1807-10-25 Hemmans tillträdaren Eric Ersson Ahla Dannmans dottren Sara Jonsdotter Indal och Åse
1807-11-03 Torpare sonen Olof Abramsson Gnistring i Hägdånger Danmans dottren Cajsa Ersdotter Swedje
1808-01-24 Skjepparen Anders Rodin Bondedot. Segri Johsdotter Thorsboda
1808-02-26 Dräng: Johan Norborg Backholm Pigan Cathrina Larsdotter Rolandsbacke
1808-04-18 Bondesonen Jon Jonsson Backås Bondedottren Anna Pehrsdotter Sunne
1808-04-24 Hemmanstillträdaren Lars Ersson Sunnansjö Pig: Mærtha Pehrsdotter Hussjö
1808-05-06 Hemmanstillträdar: Christ: Ersson Bängling Danemans dottr. Märtha Brita Ersdotter Stäbbgård
1808-05-06 Unga Bonden Olof Ericsson Bonde dottren Märtha Ersdotter Bängling
1808-05-15 Drängen Pehr Vintsensson Sunnansjö Bonde dottr. Segri Johansdotter Thorsboda
1808-07-24 Dräng: Jon Andersson Pigan Stina Ulrica Johansdotter Byn
1808-07-31 Bruksarbetaren Anders Engstrand Pigan Sara Henricsdotter Ytterå
1808-10-09 Bondesonen Pehr Jonsson Böle Bondedottr. Anna Cajsa Simonsdotter Swaleri
1808-11-22 Bonde sonen Jon Ersson Bängling Nämndemans dot:r Anna Simonsdotter Öfwerå
1809-05-21 Bonde sonen Olof Christoph: Åkerdal Bärje uti Timrå Danemans Enkan Cathrina Jonsdotter Söråker
1809-07-02 Unga Bonden Eric Antonsson Backås Bonde dottr. Stina Pehrsdotter Sunne
1809-10-13 Torparen Nils Dahlsten Wästansjö Bonde Dotr. Ana Johansdotter Hussjö
1809-10-15 Hemmanstillträdaren Jacob Olofsson Hägdånger Bondedotr Greta Larsdotter Norr Krånge
1809-10-26 Bonden Olof Esaiasson Byn Bonde dottren Magdalena Johansdotter Hussjö
1809-11-05 Pehr Hillman Gumböle Pig: Anna Lögdlund Wästanbäck
1809-11-12 Tillkom: landbond: Anders Engström Pig: Greta Isacsdotter Åwike Bruk
1809-11-12 Borgaren Nils Törnberg Hernösand Enk: Mærtha Åkerblom Åwike Bruk
1810-02-13 Bruks Arb: Joh: Henr: Holmström Pig: Stina Andersdotter Åviken
1810-06-24 Kyrkovärden Jacob Larsson Krigsbyn Anna Ulrica Augustinsdotter Sunnansjö
1810-08-23 Dräng: Isac Brattlin Bondedottren Maria Christina Hamberg Gasabäck
1810-09-30 Bonde sonen Ingemar Jonsson Böle Pig: Mærtha Larsdotter Strin
1810-10-14 Bonden Anders Andersson Wästa Bäck Bondedottr. Mærtha Persdotter Strand
1810-10-28 Torpar: Eric Larsson Bye Bonde dottr. Anna Greta Jonsdotter Tjerne
1810-12-27 Bonden Sven Abramsson Västerå Pigan Greta Ersdotter Västerå
1811-02-23 Rote Båtsm. Paul Örn Sköön Pigan Sara Wikforss Gjökböle
1811-03-29 Rote Båtsm: Daniel Styf Pig: Sara Olofsdotter Bängling
1811-06-03 Bruksarbet: Pehr Ersson Wikström Pig: Märtha Wikberg Åwiken
1811-06-05 Bonden Johan Pehrsson Pig: Lisa Andersdotter Åå
1811-06-09 Bonde sonen Eric Larsson Stigsjö och Boda Bonde dotr Anna Lena Svensdotter Åå
1811-08-04 Förstärknings Karlen Anders Niclas Höglin Enkan Stina Pehrsdotter Åwike Bruk
1811-09-27 Bondesonen Isac Jonsson Tjerne Pig: Anna Jonsdotter Backe
1811-10-06 Bonde sonen Eric Aronsson Indal och Åse Danemans dottren Brita Stina Ersdotter Wästansjö
1811-10-10 Dräng: Pehr Jansson Ljustorp Båtsm: Enkan Susanna Pehrsdotter Riksta
1811-10-17 Bonde sonen Hans Ersson Alnön och Pottäng Danem. Enkan Cathrina Larsdotter Strand
1811-10-20 Bruksarbet: Anders Wiklund Pig: Cathrina Lidberg Åwiken
1811-12-__ Sochneskomakar: Eric Axberg Pigan Segri Cajsa Swedje
1812-05-07 Krono Båtsm: Nils Ersson Skön och Klökan Pig. Lena Jonsdotter Wästansjö
1812-05-10 Fiskare sonen Eric Sjöström Sundsvall Bonde dottren Anna Larsdotter Dufwid
1812-06-28 Unga Bonden Abram Abramsson Backås Jungfru Ingri Lena Wiklander Sunnansjö
1812-07-12 Bondesonen Jon Nilsson Hägdånger och Höknäs Bondedottren Anna Larsdotter Norr Krånge
1812-09-10 Skatte Bonden Anders Nilsson Wästabäck Jungfru Greta Cajsa Ahlberg Backhom
1812-10-31 Dräng: Johan Törnberg Strand Pig: Cathrina Olofsdotter Gasabäck
1812-11-02 Dräng: Nils Nilsson Strand Båtsmans Enkan Brita Jonsdotter Gryttjom
1812-11-22 Dräng: Pehr Dahlin Söråker Bondedotr. Brita Cajsa Johsdotter Hussjö
1812-11-26 Borgar: Nils Byberg Sundsvall Båtsms Enkan Märtha Larsdotter Swedje
1812-11-30 Bonde Sonen Paul Ingemarsson Timrå och Svedje Bonde Enk: Carin Olofsdotter Strand
1813-04-19 Borgaren Eric Byberg Sundsvall Bondedottren Greta Larsdotter Swedje
1813-05-02 Dräng: Jon Jonsson Gjökböle Bonde dottr. Ingri Greta Olofsdotter Gjökböle
1813-07-18 Drängen Pehr Olofsson Hussjö Jungfru Brita Stina Tjernlund Norr Krånge, född uti Piteå? stad i wästerbotten
1813-10-10 Unga Bonden Anders Olofsson Strin Pig. Cathrina Jonsdotter Böle
1813-10-17 Torpar. Anders Andersson Strin Pigan Cathrina Olofsdotter Hussjö
1813-10-22 Torp: Christian Löfberg Hägdånger och Torrom Pig: Cathrina Olofsdotter Söder Krånge
1813-10-31 Förra Bonden Johan Johansson Hussjö Pig: Brita Nilsdotter Säbrå Sochn
1814-??-11 ??????s: Karlen Olof Engström Fjäl Pig: Dorothea Pehrsdotter Strand
1814-04-29 Förstärknings Karl: Johan Forsslund Pig: Sara Greta Pehrsdotter Wästansjö
1814-05-27 Dräng: Eric Johansson Skön och Högom Pigan Maria Sjöman Gjökböle
1814-05-30 Torpar Eric Johansson Ricksta Pigan Brita Stina Larsdotter Strand
1814-06-24 Bond: Nils Larsson Hössjö och Qwisle Bondedottr: Lena Olofsdotter Krigsbyn
1814-08-25 Förra mästar??: Johan Andersson Des Hushållerska Märta Henricsdotter Född i Skäggsta, Tynd: Sochn
1814-10-25 Bond: Hans Adamsson Alnön och Elfwa Bondedottr: Cajsa Brita Söråker
1814-11-13 Dräng Påke Berggren Lögdö Bruk, eller Bärje i Timrå Lapp Pig: Stina Christophsdotter Fjäl
1814-12-29 Bonden Lars Larsson Krigsbyn Bonde dottren Carin Isaacsdotter Strand
1815-05-21 Smeden Johan Ålund Sjönviks Glasbruk Pigan Märtha Åstrand Öfwerå
1815-05-28 Torpar: Hans Törnlund Hägdånger och Torrom Pigan Greta Mårtensdotter Strand
1815-07-02 Bonden Anders Norlin Åå Bonde dottren Lena Cajsa Matsdotter Strin?
1815-07-09 Rese Handlanden Hans Svedberg Borås stad Bondedottren Brita Cajsa Abramsdotter Backås
1815-11-03 Torp. Pehr Pehrsson Bondedottren Brita Greta Bertilsdotter Wästansjö
1815-12-26 Torp. Anders Wikman Åvike Bruk Pigan Brita Hindricsdotter Tynderö och Skäggsta
1815-12-30 Bonden Bertil Abramsson Pig: Märtha Lisa Östman Gjökböle
1816-02-04 Torparen Eric Nilsson Pigan Maja Cajsa Östman Söråker
1840-04-03 Bonden Anders Eric Dynesius Strand Pigan Anna Cicilia Andersdotter Strand
1840-05-03 Torparen Eric Hällgren Gökböhle Bonde Dottren Cajsa Brita Persdotter Strand
1840-06-08 Drängen Henrik Matias Ålund Hussjö Bondedottren Greta Stina Jansdotter Hussjö
1840-06-22 Förre Bonden och Enklingen Pehr Pehrsson Gökböle Pigan Anna Elfström
1840-06-30 Bondesonen Jon Jonsson Sunne Enkan Ingri Sophia Bergman
1840-10-23 Bondesonen Erik Ersson Västerå Bonded:rn Märta Cajsa Norlin Västerå
1841-02-18 Bondesonen Pehr Pehrsson Gasabäck Pigan Johanna Charlotta Ekström Gasabäck
1841-02-18 Bondeson Pehr Pehrsson Sunnansjö Enkan Christina Larsdotter Swarfwarböle
1841-04-25 Bondesonen Erik Larsson Västansjö Pigan Anna Greta Råberg Västansjö
1841-11-14 Socken Skräddaren Christman Edling Häggdånger Torparedottren Stina Cajsa Källström Västansjö
1841-11-18 Bonden Olof Olofsson Dufvid Piga Cajsa Greta Lindberg Dufvid
1842-02-10 Bonden och Fjerdingsmannen Lars Larsson Krigsbyn Enkan Sigrid Olofsdotter Strand
1842-02-27 Mästersven Jonas ??. Dahlgren Åviken Pigan Carin Pehrsdotter Utansjö
1842-10-16 Bonden Erik Andersson Norrkrånge Pigan Cajsa Greta Johansdotter Norrkrånge
1842-10-30 Blifwande Torparen Isak Larsson Fjehl Bondedottren Carin Andersdotter ?
1842-10-30 Blifwande Torparen på Hemsön Jon Jonsson Ulin Norrkrånge Pigan Sara ? Bye
1843-02-04 Torparen Nils Thordin Ala Pigan Märta Stina Eklund Ala
1843-04-07 Drängen Carl Svedin Böhle Sigrid Cajsa Matsdotter Böhle
1843-06-05 Skomakaren Mats Sjöberg Wästansjö Barnmorskan Barbara Catharina Öhrling
1843-07-16 Bondesonen Jonas Olof Bergman Wästansjö Bondedottren Cajsa Lena Olofsdotter Sörkrånge
1843-10-01 Bonden Petrus Huss Hussjö Bondedottren Brita Christina Svedberg Gökböle
1843-10-15 Torp. Olof Petter Påhlsson Strand Nämndemansdottren Anna Christina Andersdotter Strind
1843-10-25 Bonden Anders Norlin yngre Västerå Bondedottren Märta Elisabeth Olofsdotter Sörkrånge
1843-11-12 Drängen Lars Larsson Bängling Torparedottren Sigri Cajsa Olofsdotter Bängling
1843-12-29 Drängen Nils Johan Svedberg Svedje Torparedottren Brita Stina Axberg Svedje
1844-05-27 Drängen Paulus Ålund Bye Anna Christina Lundström Häggdånger och Mogärde
1844-06-24 Bondesonen Jonas Söderlund Söråker Enkan Christ. Catharina Åström Strand
1844-07-07 Bondeson Nils Strindlund Strind Kyrkovärdsdottren Cajsa Helena Andersdotter Krigsbyn
1844-07-07 Landbonden Olof Hammarberg Krånge Pigan Cajsa Lena Swedlund
1844-07-07 Bonden Olof Pehrsson Sunnansjö Pigan Gertrud Cajsa Pehrsdotter Sunnansjö
1844-08-31 Bonden Pehr Hindriksson Gasabäck Pigan Brita Stina Hansdotter Gasabäck
1844-09-29 Sockenskräddaren Lars Wikman Byn Bondedottren Brita Cajsa Larsdotter Svaleri
1844-10-01 Arbetskarlen Nils Näslund Pigan Greta Lisa Forsslund Thorsboda på Storholmen
1844-10-08 Torparen Jonas Tjernlund Wästansjö Bondedottren Sara Stina Bergman Timrå och Berge
1844-10-13 Bondesonen Erik Wreding Tynderö och Bäräng Bondedottren Märta Ersdotter Thorsboda
1844-10-18 Bondesonen Daniel Olofsson Stafwerin Stafre Bondedottren Catharina Maglena Johansdotter Krigsbyn
1844-10-20 Bonden Nils Matsson Strindlund Wästansjö Bondedottren Märta Stina Olofsdotter Dufwid
1844-10-27 Mästerswen Johan Lindström Åvike Bruk Anna Christina B???ström Åvike Bruk
1844-11-01 Torparen Lars Simonsson Ahla Båtsmansdottren Sigrid Cajsa Holmberg Ahla
1844-12-27 Krono Båtsmannen Olof Styf Thorsboda Torpare dottren Brita Cajsa Dahlsten Hussjö
1845-05-17 Torparen Anders Engstrand Strand Torpare dottren Carin Ersdotter Backås
1845-06-01 Spiksmeden Joh: Ol. Westling Åvike Bruk Pigan Stina Lena Nylander Åvike Bruk
1845-06-13 Skräddaren Carl Erik Swanbom Torpared:rn Sigrid Christina Norberg Westerå
1845-06-22 Drängen Erik Huss Hussjö Bondedottren Johanna Margareta Pehrsdotter Gökböle
1845-07-13 Bonden Erik Jonsson Sjöberg Wästansjö Cajsa Brita Byström
1845-09-29 Skutskepparen Isac Axell Ålund Åvike Bruk Pigan Anna Brita Hansdotter Åvike Bruk
1845-10-05 Bonden Ingemar Ålund Swaleri Bondedottren Lena Stina Swensdotter Swaleri
1845-10-12 Bonden Lars Erik Åström Skäggsta Tynderö Pigan Märta Cajsa Strandquist Skäggsta Tynderö
1845-10-25 Blifwande Bonden Pehr Johansson Gasabäck Pigan Anna Märta Hansdotter Gasabäck
1845-10-26 Bonden Vicents Pehrsson Thorsboda Bondedottren Pig: Märta G:ta Pehrsdotter Ahla
1846-05-24 Drängen Anders Larsson Backås Bondedottren Brita Ålund Åkerö i Tynderö
1846-06-24 Bonden Erik Pehrsson Westanbäck Bondedottren Christini Jacobsdotter Rigsta
1846-07-05 Bonden Anders Pehrsson Strand Pigan Anna Maglena Åberg Strand, född i Westerhiske och Umeå
1846-07-05 Kyrkowärden o Nämndemannen Lars Jacobsson Krigsbyn Bondedottren, Pigan Anna Larsdotter Fjähl, född i Tynderö
1846-07-09 Drängen Jonas Gundin Gryttjom Barnhus Flickan Maria Augusta Åberg Thorsboda
1846-07-12 Bonden Erik Ersson Ahla Bondedottren Carin Jacobsdotter Rigsta
1846-07-19 Drängen Anders Asp Strand Torpared:n Anna Cajsa Larsdotter Strand
1846-08-25 Orgelnisten i Hässjö, Herr Erik Johan Huss Backholm Demoiselle Maria Carolina Borgh Tynderö
1846-10-18 Drängen Johan Wikström Stigsjö Pigan Brita Stina Pehrsdotter Krånge
1846-11-01 Drängen Olof Johan Skog Thorsboda Pigan Josephina Wilhelmina
1846-11-15 Bondesonen Pehr Andersson Westanbäck Bondedottren Sara Cajsa Ersdotter Dufwid
1846-11-22 Arbetskarlen Gustaf Tocklin Mästersmedsdottren Anna Brita Winge Åvike Bruk
1846-12-13 Drängen Enoch Lindholm Stafrid Pigan Maja Stina Åstrand Näset
1847-01-02 Torparen Pehr Tjernlund Gasabäck Båtsmansdottren Anna Brita Ärling Gasabäck
1847-06-06 Drängen Johan Sundell Sundswall Fosterdottren Margareta Sofia Sjögren Gasabäck
1847-06-24 Drängen Erik Sellin Strind Pigan Cajsa Stina Johansdotter Strind
1847-09-26 Bondesonen Pehr Sundén Stigsjö Bondedottren Cajsa Stina Ingemarsdotter Strand
1847-10-10 Båtsmannen Johan Ärling Strand Torparedottren Anna Greta Strandberg Krigsbyn
1847-10-23 Torparen Johan Jacob Törnberg Strand Märta Elisab: Ersdotter Söråker
1847-11-14 Bondesonen Jacob Engman Dufwid Fosterdottren Gustafva Wilhemina Fridahl Gasabäck
1847-11-14 Bondesonen Johan Petter Höglund Frötuna Bodedottren Cajsa Stina Engman Dufwid
1847-11-21 Drängen Anders Fr: Östlund Pigan Märta Johansdotter Swarfwarböle
1848-02-03 Drängen Jonas Pehrsson Strand Pigan Sigrid Stina Brattlin Kyrkobordet
1848-04-02 Inhyses Olof Swensson Westerå Pigan Anna Lena Nilsdotter Westerå
1848-07-09 Bondesonen Pehr Johansson Strand Bondedottren Merta Ulrik Johansdotter Tynderö
1848-07-16 Bondesonen Elias Norlin Westerå Bondedottren Carin Olofsdotter Westerå
1848-10-08 Hemmansegaren Gustaf Swedberg Gökböle Bondedottren Helena Märta Pehrsdotter Byn
1848-10-22 Hemmansegaren Erik Larsson Swaleri Bondedottren Helena Märta Olofsdotter Tjerne
1848-10-27 Hemmansegaren Erik Ol. Wiklund Riksta Bondedottren Sara Märta Nilsdotter Tuna och Tunbyn
1848-11-03 Kohldrängen Lars Ol: Grafström Åvike Bruk Bondedottren Cajsa Stina Hansdotter Nora och Sk?????sta
1848-12-29 Drängen Anders Ludwig Wedin Wästanbäck Pigan Brita Norberg Fjähl
1849-01-06 Torparen Olof Swedlund Söråker Pigan Anna Greta Hjelte Söråker
1849-02-11 Drängen Erik Wikberg Näset Torpare Enkan Anna Elfström Näset
1849-07-01 Bondesonen Simeon Wiklander Backås Pigan Anna Andersdotter Backås
1849-07-08 Drängen Jonas Svensson Wallin Strind Bondedottren Sara Cajsa Andersdotter Strind
1849-07-10 Torparen Olof Björklund Tierne Bondedottren Ulrika Godin Säbrå och Hälgum
1849-09-16 Bonden Israël Wikström Öngård Pigan Lisa Olofsdotter Öngård
1849-10-21 Drängen Per Hammarberg Åvike Bruk Pigan Segrid Olofsdotter Åvike Bruk
1849-10-28 Bonden Elias Swedberg Swedje Pigan Eleonora Charlotta Andersson Tynderö och Östbyn
1849-12-28 Strandfiskaren Nils Petter Dahlstedt Häggdånger och Gnistring Pigan Ingrid Stina Wallin Kyrkobordet
1850-03-24 Drängen Eric Ersson Pigan Cajsa Lisa Olofsdotter Sörkrånge
1850-05-05 Sockenskräddaren Nils Wiklund Gökböle Bondedottren Anna Charlotta Felldin Söråker
1850-06-24 Drängen Carl Joh. Carlsson Pigan Brita Stina Pehrsdotter Sunnansjö
1850-06-30 Skomakaren Anders Wikman Swarfwarböle Pigan Carin Olsdotter Backholm
1850-06-30 Rotebåtsmannen Olof Krigsman Sunnansjö Pigan Segrid Stina Svensdotter Bängling
1850-07-07 Skomakaren Anders Sjölund Westansjö Pigan Segrid Cajsa von Ahn Westansjö
1850-07-07 Drängen Pehr Jacobsson Sunnansjö Kyrkovärdsdottern Maja Stina Jacobsdotter Sunnansjö
1850-07-14 Torparen Lars Nordin Norrkrånge Bondedottern Sara Margareta Hansdotter Öråker, Sköns Socken
1850-09-29 Torparen Elias Jonsson Sundell Westansjö Pigan Gretha Lisa Källström Westansjö
1850-10-13 Skräddaren Eric Antonsson Swarfwarböle Pigan Anna Gretha Olofsdotter Krigsbyn
1850-10-24 Torparen Lars Belin Bängling Bondedottern Britha Pehrsdotter Thorsboda
1850-11-17 Förra Bonden Johan Mathsson Wedin Stafre Skeppare Enkan Anna Märtha Danielsdotter Stafre
1851-05-17 Hälftenbrukaren Jacob Jonsson Prestbordet Pig. Märta Br. Ålund Prestbordet
1851-07-01 Kongl. Secret. Jac. Bång Fjähl Hushållerskan Anna St. Lögdqvist Fjähl
1851-07-04 Bondson Anton Antonsson Backås Bd:n Brita St. Andersdotter Krigsbyn
1851-07-04 Mästarsmedsson C. Joh. Bergström Åvike Bruk Mästarsm.d:n Anna Cajsa Bäckström Åvike Bruk
1851-07-13 Drängen Isac Ulin Thorsboda Pig. Anna Brita Gundin Thorboda
1851-09-28 Drängen, Enkl. Carl Joh. Carlsson Sunnansjö Bonded:n Sara Gr. Jonsdotter Svedje
1851-09-28 Kohldrängen Nils Forsslund Åvike Bruk Pig. Stina Brita Svensdotter Åvike Bruk
1851-10-26 Sockenskräddaren Per Joh. Pettersson Häggd:r Bd:n Anna Brita Larsdotter Westansjö
1851-11-02 Bonden Eric Bergman Westansjö Pig. Sara Ulrika Strandberg Westansjö
1851-11-09 Drängen Sven Ålund Westerå Pig. Segrid Cajsa Lindholm Westerå
1851-11-23 Snickare Gesällen Carl Joh. Martinell Torparedottern Christina Asp Strand
1851-11-23 Sockenskomakaren Eric Gundin Strind Bondedottern Anna M. Larsdotter Rosböle
1852-06-20 Bond. Pehr Hamrin Thorsboda Pig. Lisa Cajsa Åkerberg Thorsboda
1852-07-04 Garfware Gesällen C. P. Kihlström Sundsvall Bd:n Br. Greta Ålund Strand
1852-09-26 Drängen Christoffer Näslund Backholm Pigan Anna Stina Ingemarsdotter Backholm
1852-10-10 Bondson, Enkl. Jakob Engman Dufvid Pigan Märta Stina Törnberg Thorsboda
1852-10-17 Drängen Abram Westerlund Sörkrånge Pigan Anna Brita Åkerstedt Norrkrånge
1852-10-17 Bondsonen Olof Hägglund Sunne Bonddottern Catharina Hel. Öberg Norrkrånge
1852-10-19 Drängen Ol. Gervasius Wiklund Strand Bondd:n Anna Cajsa Olofsdotter Tjerne
1853-03-28 Drängen Carl Olof Östling Fjähl Pig. Enkan Carin Nygren Fjähl
1853-04-24 Dagswerkskarlen Nils Pett. Sundman Åvike Bruk Pig. Märta Br. Johansdotter Åvike Bruk
1853-05-08 Drängen And. Petter Strandlund Pig. Brita Stina Pehrsdotter Strand
1853-07-10 Drängen Math. Fredr. Åström Strand Bd:n Anna Cajsa Ålund Strand
1853-07-17 Drängen Olof Sjölund Westansjö Bd:n Lena Cajsa Larsdotter Westansjö
1853-10-16 Drängen Jakob Hammarberg Åvike Bruk Bruksarb. D:n Brita Magdal. Lundström Åvike Bruk
1853-10-16 Torp. och Enkl. Ol. Swedlund Ahla Pig. Gertrud Larsdotter Sunnansjö
1853-10-22 Drängen Mathias Ersson Bye Pigan Carolina Christina Stigberg Bye
1853-10-23 Bondson Joh. Abr. Felldin Söråker Bondd:n Anna Stina Michaëlsdotter Strand
1853-10-30 Drängen Nils Magnus Dahlsten Bye Pigan Cajsa Lisa Johansdotter Bye
1854-01-01 F. Bond. Jonas Petter Strandberg Strand Pig. Märtha Brunman Strand
1854-01-29 Bondesonen Paulus Bylund Bye Bonddottern Greta Stina Hägglund Bye
1854-02-05 Dräng. Nils Pett. Näslund Sunnansjö Pig. Greta Brita Westerlund Sunnansjö
1854-04-09 Bonden Eric Åkerstedt Westerå Pig. Anna Stina Dahlström Westerå
1854-04-17 Bond. Augustin Sundén Sunnansjö Färjemansd:n Cajsa Br. Samuëlsdotter Färjehol.
1854-04-17 Drängen Bengt Harlin Sunne Bondd:r Märta Erika Hägglund Sunne
1854-04-30 Torparen Jonas Sjödin Strand Pig. Anna Stina Törnberg Strand
1854-06-25 Bondeson Olof Ersson Westerå Bondedottern Ingrid Stina Olsdotter Sörkrånge
1854-07-02 F. Bond. Pehr Christoffersson Bängling Pig. Anna Greta Gerdwall Näset
1854-07-16 Drängen Maths Pehrsson Strandlund Ahla Pig. Brita Cajsa Dufvenberg Strand
1854-10-01 Mästersmeden Olof Åström Åvike Bruk Pig. Greta Stina Dahlberg Åvike Bruk
1854-10-06 Torp. Nils Jonas Bjernqvist Krigsbyn Td:n Anna Stina Hellman Rigsta
1854-10-15 Snickaren Lars Öberg Stigsjö och Öije Bondd:n Anna Jakobsdotter Rigsta
1854-10-22 Timmermannen Carl Abr. Öberg Wifsta Warf Pig. Anna Cec. Sundberg Stafre
1854-10-22 Sockenskom. Enkl:n Isac Wiklund Stigsjö och Öije Bd:n Anna Cajsa Nilsdotter Swedje
1854-10-29 Bondesonen Augustin Ålund Söråker Bondedottr. Brita Mar. Felldin Söråker
1854-11-02 Bond. Pehr Strandberg Gasabäck Bondedd:n Cajsa Magdalena Pehrsdotter Backås
1854-11-05 Fiskaren Nils Jungren Backås Pig. Sara Lena Harlin Backås
1854-11-12 Sjömannen Er. Gust. Sjödin Westansjö Skräddare Enkan Stina Cajsa Tjellström Westansjö
1854-11-22 Statdrängen Enkl. Pehr Pehrsson Åvike Bruk Pigan Sara Stina Ersdotter Åvike Bruk
1855-05-13 Stalldrängen And. Pett. Olsson Åwike Bruk Bruksarb. D:n Anna Olava Rönnqvist Åvike Bruk
1855-06-17 Dräng. Christoffer Backlund Bängling Pig. Sara Kajsa Andersdotter Thorsboda
1855-06-17 Dräng. Jonas Näslund Norrkrånge Pig. Brita Greta Jungren Norrkrånge
1855-06-24 Torp. Anders Näslund Strand Bondedottren Anna Stina Pehrsdotter Strand
1855-06-24 Skrädd. Er. Dahlin Stäbbgård Pig. Märta Lena Ersdotter Strind
1855-07-01 Torp. Jonas Wallgren Stäbbgård Bondd:n Hel. Catarina Nilsdotter Stäbbgård
1855-07-08 Torp. Isac Nolin Westerå Pig. Cajsa Brita Hammarberg Westerå
1855-07-08 Drängen Nils Pett. Tjernberg Swarfwarböle Pig. Cajsa Lena Wågberg Swarfwarböle
1855-07-22 Inh. Anders Westerlund Westansjö Pig. Stina Lisa Råberg Westansjö
1855-08-12 Coopvaerdie Sjömannen Pehr Nordin Norrkrånge Pig. Kajsa Joh:a Ersdotter Sörkrånge
1855-08-19 Sockensnickaren Pehr Näsström Westerå Td:n Sigrid Cajsa Åberg Westerå
1855-09-09 Bond. And. David Westerberg Westansjö Bd:n Märta Cajsa Hellgren Westansjö
1855-09-16 Bondesonen Eric Swelander Swedje Bd:n Catar. Christina Wikström Öngård
1855-09-28 Torparesonen Er. Ol. Olofsson Swedje Bd:n Märta Cajsa Jonsdotter Swedje
1855-09-30 Torp. Er. Joh. Fegelin Edsåker, Ljustorps S:n Bd:n Stina Ulrika Hamrin Stafre
1855-10-07 Drängen Jonas Tjernlund Strand Pig. Stina Greta Törnberg Ahla
1855-10-26 Inhysesmannen Er. Joh. Backlund Thorsboda Td:n Sara Märta Westerlund W.bäck
1855-10-26 Bondesonen Lars Ol. Olofsson Skilsåker Bonde E:an Sara Märta Olofsdotter Svaleri
1855-11-18 Bondesonen Eric Bylund Bye Bd:n Anna Brita Olofsdotter Sörkrånge
1855-12-16 Drängen Eric Axberg Swedje B. Enkan Lisa Stina Simonsdotter Swedje
1855-12-28 Dräng. Joh. Ol. Lundgren Swaleri Bd:n Anna Cajsa Nilsdotter Swaleri
1856-02-24 Bondesonen Eric Modig Backås Bd:n Sara Greta Andersdotter Krigsbyn
1856-06-08 Drängen Lars Ulin Söråker Pig. Anna Brita Lingensjö Strind
1856-06-29 Trädgårdsdrängen Adolph Fr. Nordström Pigan Brita Cajsa Jansson Rigsta
1856-06-29 Bondesonen Nils Pettersson Backås Bd:n Lisa Stina Jonsdotter Byn
1856-07-06 Bonden Lars Dufvenberg Dufvid Bd:n Eva Lowisa Åström Strand
1856-07-13 Skräddaren Enkl: Carl Er. Swanbom Westerå Pigan Catharina Pehrsdotter Westerå
1856-08-17 Drängen Anton Jonsson Sörkrånge Pig. Brita Stina Olsdotter Sörkrånge
1856-09-28 Bondesonen Joh. Jakobsson Rigsta Bonded:n Anna Magdal. Andersdotter Krigsbyn
1856-10-12 Drängen Joh. Pett. Dahlström Backås Pig. Anna Stina Hellgren Backås
1856-10-26 Arbetaren And. Pett. Nordgren Söråker Pigan Brita Cajsa Ulin Backholm
1856-10-30 Kohldräng. D. P. Byström Westanå Bruk Pig. Magdal. Johanna von Ahn Hussjö
1856-11-02 Arbet. Enkl. Er. Ol. Engman Dufvid Pigan Kajsa Lisa Pehrsdotter Dufvid
1856-11-09 Drängen Lars Sandström Näset Pigan Anna Cajsa Pehrsdotter Backås
1856-11-12 Bondesonen Jonas Engman Dufwid Pig. Johanna Car. Elis. Källberg Krigsbyn
1856-11-30 Torp. och Enklingen Pehr Gundin Thorsboda Pigan Sara Gretha Fegelin Lögdö B:k
1857-01-04 Bond. Enkl. Joh. Er. Bergman Gasabäck Bd:n Magd. Cath. Westerlund Westansjö
1857-02-15 Torparesonen Jonas Åkerlund Krigsbyn Bonded:n Carin Andersdotter Krigsbyn
1857-03-15 Drängen Olof Edström Strand Bonde Enkan Märta Ulr. Dufvenberg Strand
1857-03-29 Bruksarbetaren Eric Rönnqvist Åvike Bruk Smedsd:n Brita Wigren Åvike Bruk
1857-07-05 Bond. Hans Pet. Wiklander Stigsjö o. Wike Bonded:n Anna Cat. Jonsdotter Westerå
1857-07-12 Bond. Enklingen Dan. Norberg Bängling Bond E:an Anna Pehrsdotter Stigsjö
1857-07-12 Sockenskr. Pehr Nylander Säbrå Torp.d:n Märta Gr. Ersdotter Westansjö
1857-07-26 Kopparslag. Carl Magn. Swensson Westansjö Pig. Brita Pehrsdotter Westansjö
1857-11-02 Coopvaerdie Sjömannen Ol. Andersson Carlgren T. Enkan Cath. Christina Höglund Dufvid
1857-11-21 Drängen Jonas Sundin Bye Pigan Gustafwa Wahlqvist Sörkrånge
1858-02-06 Arbetskarlen Jonas Lindholm Westansjö Pig. Kajsa Brita Swensdotter Krigsbyn
1858-03-25 Bondesonen Mathias Tjernlund Tjerne Bondedottern Gretha Cajsa Pehrsdotter Byn
1858-04-11 Torparesonen Paulus Wallgren Norrberge Td:n Christ. Magdal. Holmberg Färjholmen
1858-05-23 Bondesonen, Enkl. Er Swelander Swedje Bonde Enkan Cajsa Stina Ersdotter Backås
1858-05-30 Drängen Nils Ol. Westerlund Sunnansjö Td:n Lena Stina Ersdotter Söråker
1858-06-27 Drängen Paul Näslund Sunnansjö Torp D:n Cajsa Magdalena Larsdotter Gryttjom
1858-09-12 Coopvaerdie Styrman Er. Höglin Norrkrånge Bd:n Britha Gretha Öberg Norrkrånge
1858-10-02 Förra Bond. Pehr Näslund Näset Pigan Anna Cajsa Larsdotter Näset
1858-10-10 Bondesonen Jonas Ol. Näslund Westansjö Bd:n Sara Gretha Larsdotter Westansjö
1858-10-31 Drängen And. Joh. Nyberg Krigsbyn Pig. Ingrid Elisabeth Sundman Krigsbyn
1858-10-31 Torparesonen Er. Sundholm Strand Pig. Lisa Cajsa Tocklin Westansjö
1858-11-07 Snickaren Ol. Ödberg Stigsjö och Öije Bd:n Brita Jacobsdotter Rigsta
1858-12-05 Sågställaren And. Persson Fahlberg Pigan Christina Marg. Öman Ahlaforss
1858-12-12 Skräddare Gesällen C. Joh. Linder Bondedottern Sigrid Märta Engman Dufvid
1859-03-21 Arbetaren Pehr Dahlström Strand Pig. Ingrid Brita Wikman Ahla
1859-04-25 Bondesonen, Enkl. Johan Jakobsson Rigsta Bonde E:an Maria Christina Jakobsdotter Rigsta
1859-06-12 Bondesonen Hans Ol. Staaf Ljustorp Bondedottern Margar. Söderholm Sörkr.
1859-06-13 Torp. Son And. Pet. Edlund Tynderö, Märgård Bondd:n Kajsa Lisa Hansdotter Gasabäck
1859-06-24 Dräng. Carl Pet. Olsson Granberg Timrå o. Lund Torpared:n Cajsa Sofia Ahlberg Westanbäck
1859-06-26 Bond. Ol. Petter Wiklander Strand Bd:n Anna Maria Wiklund Strand
1859-07-10 Drängen Vincens Sandström Westansjö Pig. Sara Brita Åkerlund Westansjö
1859-09-11 Arbet. Ol. Larsson Nyman Ahlaforss Torpd:n Cajsa Lisa Strandlund Ahla
1859-10-16 Bondesonen Lars Höglund Ljustorp o. Högland Bd:n Märta Stina Andersdotter Stafre
1859-10-16 Bond o. Enkl:n Ol. Ersson Tynderö o. Mellby Nämnd. Er. Wiklanders E:a Brita Olofsdotter Strand
1859-10-29 Bond. Sam. Starrin Timrå o. Norrberge Bondedottren Märta Söderholm Sörkrånge
1859-10-30 Dräng. Jonas Pet. Näslund Thorsboda Torp. E:an Joh:a Charlotta Ekström Gasabäck
1859-11-06 Sågkarlen Nils Olsson Ahlaforss Pig. Eleonora Ersdotter Sund, Sköns S:n
1859-11-13 Arbetaren Joh. Pett. Törnberg Söråker Pig. Anna Cajsa Hamberg Strand
1860-01-06 Bond. Enkl. Jonas Backlund Svedje Bonde Enkan Catharina Ersdotter Stäbbgård
1860-01-15 Husbond. Drängen Jonas Lundström Söråker Pig. Christina Magdal. Danielsdotter Söråker
1860-05-13 Sågkarlen Olof Lundqvist Ahlaforss Sågställare Dottern Carin Frank Ahlaforss
1860-05-28 Arbetaren Martin Jonsson Sunnansjö Torp. Enkan Lisa Magdal. Söderlund Sunnansjö
1860-07-22 Skomakaren And. Pett. Hallström Bondd:n Ingrid Lisa Eklund Rolandsbacke
1860-10-14 Torparen Eric Johan Wallinder Strand Bonded:n Christina Margar. Pehrsdotter Backås
1860-11-01 Bondesonen Lars Er. Johansson Hussjö Bd:n Catharina Augusta Pehrsdotter Hussjö
1860-11-09 Bonden Lars Andersson Ljustorp o. Edsåker Bonded:n Britha Pehrsdotter Westansjö
1860-11-18 Drängen Joh. Er. Törnberg Tynderö och Stångrid Pigan Anna Britha Ersdotter Westansjö

hässjöregistret                                    Mailkontakt tommy@hassjo.se