Fjähls Glasbruk    Till startsidan

Fjäls glasbruk i Hässjö anlades år 1874 av glasblåsaren J G Wolfbrandt och disponenten vid Tunadals sågverk, Carsten Jacobsen. Tillverkningen avsåg till en början att omfatta buteljglas.
År 1885 ingick Johan Fredrik Gauffin som delägare och 1891 blev han ensam ägare till glasbruket.
Därmed inträdde ljusare tider för bruket, som snart fick rykte om sig att ha en mycket skicklig arbetarstam, vars arbeten blev väl kända och till och med fann nåd inför kräsna kungliga ögon.
Gauffin tillhörde en gammal glasblåsarsläkt från Västergötland. Han var en synnerligen skicklig yrkesman och vann snabbt respekt hos sina arbetare.

fjahlsglas.jpg (50582 bytes) fjahlsbarn.jpg (3343 bytes) fjahl01.jpg (63274 bytes)